Azimov, Abdulahat, Elyor Aliqulov, Orif Ergashev, and Jaloliddin Shavkiev. 2024. “Estimation of Dominance and Heterosis of Morpho-Economic Traits in Intraspecific F1 Hybrids of Upland Cotton”. Journal of Wildlife and Biodiversity 8 (3):162-74. https://doi.org/10.5281/zenodo.11409018.